Pohlednice „Archiepiscopale seminarium clericorum Pragae [Arcibiskupský kněžský seminář v Praze]“, b. d.

120 

Nakladatel a rok vydání: Ing. Fr. Havlena, archiep. cons. aedif. Pragae-XII-1792, b. d.

Stav: Nepopsaná.

 

1 skladem